Skip to main content

logo

Bienvenidos a Tecno tramit, Por favor use el menú de navegación para ir a las diferentes páginas

QUALITAT I
MEDI AMBIENT

Política SIG

Com a empresa de serveis, el nostre potencial resideix en les persones. El desenvolupament de plans de carrera i promocions internes, així com la formació contínua, són elements bàsics per garantir al client la màxima eficiència en l’execució dels nostres projectes.


Gràcies al nostre equip humà i al haver-nos sabut avançar a les necessitats dels nostres clients, TECNOTRAMIT s’ha convertit en els darrers anys en un referent dins el sector, tant a nivell nacional com internacional. Una gran vocació de servei, experiència i coneixement del mercat han fet possible que diferents entitats financeres i companyies immobiliàries requereixin dels nostres serveis per a la gestió del seu patrimoni i les seves operacions immobiliàries.

Missió

Ajudar als nostres clients en la millora dels processos que formen part de la seva cadena de valor i que tenen impacte directe en les seves principals línies de negoci.

Visió

Ser la companyia de BPO de referència per a entitats financeres i companyies immobiliàries en tramitació documental, gestió de patrimoni immobiliari i assessoria jurídica, i aconseguir la màxima satisfacció així com la fidelització dels nostres clients.

Valors

  • Compromís amb la millora contínua, el compliment dels requisits dels nostres clients, de la legislació aplicable a les nostres activitats i d’altres requisits subscrits, així com en la preservació de la confidencialitat de la informació i les dades que tractem.
  • Qualitat i professionalitat, fomentant la formació, el reciclatge, la sensibilització i la motivació del nostre equip.
  • Ètica per a assegurar el comportament ètic en totes les nostres actuacions. Fomentar la diversitat i la igualtat d’oportunitats independentment de la raça, gènere, religió o discapacitat. Donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals reconeguts internacionalment.
  • Innovació i desenvolupament informàtic mitjançant la millora continuada dels nostres serveis i automatismes, així com els nostres processos interns a partir dels objectius establerts anualment.
  • Sostenibilitat, minimitzant els impactes ambientals de les nostres activitats i protegint el medi ambient, prevenint la contaminació, promovent l’ús sostenible de recursos materials i energètics i potenciant la reutilització i reciclatge.
  • Seguretat, facilitant condicions de treball adequades i hàbits saludables per a prevenir les lesions i el deteriorament de la salut, i invertint en l’eliminació dels perills i reducció dels riscos en cada lloc de treball, fomentant la consulta i participació del personal i els seus representants.


Comunicat als nostres proveïdors externs i subcontractistes

Tecnotramit té actualment implantat un Sistema Integrat de Gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 (Qualitat) i en procés d’implantació de la norma de Gestió Ambiental UNE-EN ISO 14001:2015.
En la nostra organització s’estan duent a terme una sèrie d’actuacions encaminades al respecte i cura de l’entorn i al compliment de la legislació vigent i aplicable a la nostra activitat. No obstant això, aquestes actuacions no sols han de ser realitzades pels integrants de la nostra organització, sinó també per la col·laboració de tots els nostres proveïdors externs i subcontractistes.
Per això, traslladem als nostres proveïdors externs i subcontractistes la necessitat que el seu comportament sigui conseqüent amb l’entorn i en la mateixa línia d’actuació que Tecnotramit i informem de la importància de complir amb la nostra Política de Qualitat i Medi Ambient i amb els requisits ambientals descrits en el document adjunt


Acompliment ambiental


A continuació, es mostra l’acompliment ambiental de la nostra organització a data Novembre 2019. Veure document adjunt