Skip to main content

logo

Bienvenidos a Tecno tramit, Por favor use el menú de navegación para ir a las diferentes páginas

Gestionem
solucions,
i ens agrada
fer-ho bé
TECNOTRAMIT fou creada l’any 2001 a Barcelona per un equip humà amb més de 20 anys d’experiència en el sector del customer care. Començant en el negoci hipotecari i convertint-nos, en pocs anys, en una de les empreses de serveis per a entitats financeres i companyies immobiliàries més importants d’Espanya i Portugal.

Les nostres àrees de negoci són:


GESTIÓ
HIPOTECÀRIA

ASSET
MANAGEMENT

EXTERNALITZACIÓ
BPO

ASSESSORIA
JURÍDICA

GESTIÓ
HIPOTECÀRIA

+INFO

TECNOTRAMIT és una de les empreses líders de gestió i formalització hipotecària a nivell nacional. Comptem amb una plantilla de més de 450 persones especialitzades en la formalització, assistència a signatura, gestió post-signatura i cancel·lació d’operacions hipotecàries tant per a particulars com per a promotors, disposant de 6 centres entre Madrid, Barcelona, Palma i Lisboa.

A l’àrea d’Asset Management som especialistes en gestió i administració immobiliària. Per això els nostres clients ens confien la gestió administrativa i jurídica-fiscal del seu patrimoni immobiliari, tant el corresponent als seus actius en explotació, com el procedent d’adjudicacions contencioses.

ASSET
MANAGEMENT

+INFO

EXTERNALIT
ZACIÓ
BPO

+INFO

A l’àrea d’externalització de processos (BPO) disposem d’experiència, equip humà i tecnologia per prestar serveis específics d’alta qualitat i productivitat en diferents àrees d’activitat d’entitats financeres.

Disposem de centres de producció especialitzats (near-shore) i centres compartits amb els nostres clients, que ens permeten flexibilitat, capacitat per gestionar de manera més eficient...

En una clara aposta per donar un servei integral als nostres clients, TECNOTRAMIT disposa d’un departament d’Assessoria Jurídica, format per professionals especialistes en l’assessorament a entitats financeres i les seves filials.

ASSESSORIA
JURÍDICA

+INFO

CLIENTS