Skip to main content

logo

Bienvenidos a Tecno tramit, Por favor use el menú de navegación para ir a las diferentes páginas

COL·LABORACIONS
I PATROCINIS

A TECNOTRAMIT tenim clar que el nostre compromís ètic i professional no només comprèn als nostres empleats, clients i proveïdors, sinó que tenim l’obligació moral d’ajudar i col·laborar amb diferents col·lectius per intentar millorar les seves condicions de vida.


Per aquesta raó hem arribat a acords de col·laboració i patrocini amb diferents fundacions i organitzacions per aportar el nostre granet de sorra a construir una societat millor i més justa.


Algunes de les nostres col·laboracions més importants són:


  • Fundació Banc dels Aliments. Organització gestionada per una Fundació benèfica independent, apolítica i sense ànim de lucre, l’objectiu principal de la qual és recuperar els excedents alimentaris i distribuir-los entre les entitats locals per poder alimentar les persones necessitades. www.bancdelsaliments.org

  • Fundació Rojas Estapé. Fundació creada en 2009 amb l’objectiu d’ajudar aquelles persones amb trastorns de personalitat, especialment joves amb pocs mitjans econòmics i que necessiten suport. www.fundacionrojasestape.com

  • Fundació Luzón. Fundació, l’objectiu de la qual és fer visible la malaltia de l’ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica), donar veu als malalts, conscienciar la societat, unir als investigadors i aconseguir que la inversió pública i privada sigui la necessària per trobar una cura. Cada any es diagnostiquen a Espanya més de 900 nous casos d’ELA. www.ffluzon.org

  • Associació Espanyola contra el Càncer Associació que integra pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen units per prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones, i finançar projectes de recerca oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer. www.aecc.es

  • AMIZADE. Fundació, l’objectiu de la qual és facilitar l’educació a persones desfavorides a Moçambic per millorar les seves condicions de vida, fomentant la responsabilitat i la solidaritat. www.amizadejam.org

  • Rock & Law. Diverses Fundacions s’uneixen a diferents despatxos d’advocats per organitzar un concert benèfic, la recaptació del qual va destinada a finançar el Projecte Centres de Neurorehabilitació de la Fundació Esclerosi Múltiple. www.rockandlaw.org

  • Programa Incorpora.. Programa de l’Obra Social “La Caixa” que contribueix a millorar la integració sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat. www.incorpora.org

  • Inmoscopia. Jornades de treball dedicades a debatre sobre la situació del sector immobiliari organitzat anualment pel Coŀlegi i Associació d’Immobiliaris de Catalunya. www.immoscopia.cat

  • Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia. Fundació constituïda a Barcelona l’any 1989, sense ànim de lucre i de caràcter benèfic assistencial que té com a finalitat la cobertura integral de les necessitats dels nens i joves en tractament oncològic i de les seves famílies. www.fevillavecchia.es