Skip to main content

logo

Bienvenidos a Tecno tramit, Por favor use el menú de navegación para ir a las diferentes páginas

 
EQUIP
HUMÀ

Amb una plantilla de 1.300 persones repartides entre Espanya i Portugal, TECNOTRAMIT compta amb un equip directiu altament especialitzat, personal tècnic-jurídic específic i especialistes en formalització i posada en marxa d’equips estructurats.


Disposem de plans de formació a mida per a col·lectius segmentats per tipologia de projectes, així com plans específics de carrera per a empleats que han mostrat certa capacitació i són una aposta de futur per al nostre pla estratègic. Els nostres plans de carrera han permès que el 94,7 % dels nostres directius hagin estat formats i promocionats dins de la pròpia empresa.


La nostra vocació de servei, experiència i coneixement del mercat han fet possible que els nostres clients requereixin dels nostres serveis per a la gestió del seu patrimoni i l’externalització dels seus processos oferint-los solucions individuals i plantejaments integrals.


Som especialment sensibles en mantenir una política laboral responsable en matèria d’igualtat (el 73,46 % de la nostra plantilla està formada per dones), així com en polítiques de lluita contra l’exclusió laboral, ja que comptem a la nostra plantilla amb un 6,15 % de persones de més 50 anys.


Tant en els casos de persones de risc d’exclusió social i laboral, així com en qüestió de gènere, disposem de polítiques de no discriminació salarial per assegurar l’equitat i objectivitat de la nostra política retributiva.


Finalment, disposem a més a més d’acords amb diverses Fundacions per acollir a persones en risc d’exclusió social, i actualment un 2,3 % de la plantilla procedeix d’aquests col·lectius.


MIGUEL ARGELICH. President.


ISABEL PARDO. Directora General.


VICENÇ HERNÁNDEZ. Director General.