Skip to main content

logo

Bienvenidos a Tecno tramit, Por favor use el menú de navegación para ir a las diferentes páginas

MISSIÓ
I VALORS

Com a empresa de serveis, el nostre potencial resideix en les persones. El desenvolupament de plans de carrera i promocions internes, així com la formació contínua, són elements bàsics per garantir al client la màxima eficiència en l’execució dels nostres projectes.


Gràcies al nostre equip humà i al haver-nos sabut avançar a les necessitats dels nostres clients, TECNOTRAMIT s’ha convertit en els darrers anys en un referent dins el sector, tant a nivell nacional com internacional. Una gran vocació de servei, experiència i coneixement del mercat han fet possible que diferents entitats financeres i companyies immobiliàries requereixin dels nostres serveis per a la gestió del seu patrimoni i les seves operacions immobiliàries.

Missió

Ajudar als nostres clients en la millora dels processos que formen part de la seva cadena de valor i que tenen impacte directe en les seves principals línies de negoci.

Visió

Ser la companyia de BPO de referència per a entitats financeres i companyies immobiliàries en tramitació documental, gestió de patrimoni immobiliari i assessoria jurídica, i aconseguir la màxima satisfacció així com la fidelització dels nostres clients.

Valors

  • Compromís en el compliment dels requisits dels nostres clients i de la legislació aplicable a les nostres activitats, així com en la preservació de la confidencialitat de la informació i les dades que tractem.
  • Qualitat i professionalitat, fomentant la formació, el reciclatge, la sensibilització i la motivació del nostre equip.
  • Responsabilitat social, assegurant un comportament ètic basat en la igualtat d’oportunitats, independentment de la raça, gènere, religió o discapacitat.
  • Innovació i desenvolupament informàtic mitjançant la millora continuada dels nostres serveis i automatismes, així com els nostres processos interns a partir dels objectius establerts anualment.