Skip to main content

logo

Bienvenidos a Tecno tramit, Por favor use el menú de navegación para ir a las diferentes páginas

PRESENTACIÓ

TECNOTRAMIT fou creada l’any 2001 a Barcelona per un equip humà amb més de 20 anys d’experiència en el sector del customer care. Començant en el negoci hipotecari i convertint-nos, en pocs anys, en una de les empresa de serveis per a entitats financeres i companyies immobiliàries més importants d’Espanya i Portugal.


Les nostres àrees de negoci són:

 • Gestió Hipotecària
 • Asset Management
 • Externalització BPO
 • Assessoria Jurídica

GESTIÓ HIPOTECÀRIA

 • Empresa líder en gestió i formalització hipotecària.
 • Comptem amb una plantilla de més de 450 persones especialitzades en la formalització, assistència a signatura, gestió post-signatura i cancel·lació d’operacions hipotecàries.
 • Disposem de 6 centres de formalització entre Madrid, Barcelona, Palma i Lisboa.
 • Preparació d’equips professionals integrals per a la gestió d’operacions específiques (préstecs promotor, lísing immobiliaris, crèdits sindicats, etc.).

ASSET MANAGEMENT

 • Som especialistes en gestió i administració immobiliària.
 • Els nostres clients ens confien la gestió administrativa i jurídica-fiscal del seu patrimoni immobiliari.
 • Treballem amb diferents entitats financeres, societats immobiliàries, fons d’inversió i family office per a la correcta gestió del seu patrimoni immobiliari.
 • Així mateix, treballem amb client retail mitjançant les nostres filials Treshabitat i Trescomunity per a la mediació immobiliària, gestió de lloguers i administració de finques.
 • La nostra gestió integral comprèn totes les fases del procés, des de l’adquisició de l’immoble per a la seva explotació en lloguer fins a la seva venda, realitzant tota la gestió administrativa, legal i jurídica.

EXTERNALITZACIÓ BPO

 • Més de 12 anys d’experiència prestant serveis d’alta qualitat i productivitat en diferents àrees d’activitat d’entitats financeres i companyies immobiliàries.
 • Especialistes en externalització de processos administratius, jurídics i comercials.
 • Disposem de centres de producció especialitzats (near-shore) i centres compartits amb els nostres clients, que ens permeten flexibilitat, gestió eficient de càrregues de treball i adaptació del servei a les necessitats dinàmiques dels nostres clients.

ASSESSORIA JURÍDICA

 • Format per un equip amb més de 21 anys d’experiència en assessorament a diverses entitats financeres i les seves filials.
 • Assessorament ordinari.
 • Recuperació de quantitat.
 • Defensa en litigis instats per clients i tercers.
 • Defensa de les filials immobiliàries en litigis.
 • Representació de l’entitat financera en concursos.
 • Defensa en procediments administratius sancionadors.
 • Defensa de les entitats, filials i empleats en causes criminals.


Exercici 2019

40.816 Expedients hipotecaris

46.884 Actes realitzats pels nostres apoderats

83.909 Poders validats

8.260 Expedients no hipotecaris

335.750 Immobles gestionats

81.950 Taxacions validades