Skip to main content

logo

RESPONSABILITAT
EMPRESARIAL

Som responsables del nostre treball. Per això, entenem que hem de prestar als nostres clients les majors garanties formals, entre les quals es troben:


  • Pòlissa de responsabilitat professional amb una cobertura de 3.000.000 euros.
  • Inscripció dels nostres fitxers de dades a l’Agència de Protecció de Dades.
  • Implementació dels protocols adequats de seguretat i protecció de dades en el tractament de la informació. Proporcionem tècniques de protecció que brinden solucions òptimes, apostant per abordar el tractament de la informació des d’una perspectiva molt més àmplia que la protecció de dades en si.
  • Auditoria anual de comptes. Revisió i verificació dels comptes anuals, així com d’altres estats financers o documents comptables que puguin tenir efectes davant de tercers.
  • Certificació ISO 9001.
  • A més comptem amb la Certificació ISO 14001 per les oficines de Barcelona del Carrer Sicília, 91
  • Comptem amb un Departament d’Auditoria de Processos per al correcte seguiment i eficiència de tots els nostres projectes, establint SLA internes com a seguiment de mesurament alternatiu a l’establert pel propi client.
  • TECNOTRAMIT forma part d’ AEPROSER, (Associació Espanyola d’Externalització de Processos i Serveis per a Entitats Financeres i Corporacions), el que la fa subscriptora del seu codi deontològic.