Skip to main content

logo

ASSESSORIA
JURÍDICA

En una clara aposta per donar un servei integral als nostres clients, TECNOTRAMIT disposa d’un departament d’Assessoria Jurídica, format per professionals especialistes en l’assessorament a entitats financeres i les seves filials.


El nostre equip atresora més de 22 anys d’experiència en assessorament a diverses entitats financeres i les seves filials, oferint els següents serveis:


 • Assessorament ordinari. Validacions, emplenament i contestació d’oficis de l’administració i jutjats, informes de viabilitat jurídica d’operacions d’actiu, confecció de contractes, minutes d’escriptures, avals i qualsevol altra activitat pròpia de l’assessorament a oficines i departaments de l’entitat.
 • Recuperacions de quantitat. Experiència amb més de 5.000 procediments d’execució hipotecària, execució ordinària, terceries de domini i de millor dret, monitoris, execució de lísings i reclamacions per la via del judici ordinari.
 • Defensa en litigis instats per clients i tercers. Experiència amb més de 1.200 judicis declaratius en reclamacions de clàusules sòl, condicions generals de la contractació, préstecs multidivisa, productes d’inversió, instruments financers derivats, retracte de crèdits litigiosos i qualsevol altre tipus de reclamació interposada per clients o tercers.
 • Defensa de les filials immobiliàries en litigis. Tant en litigis relatius a la recuperació de la plena possessió com en defensa de contenciosos d’una altra índole.
 • Representació de l’entitat en concursos.
 • Defensa en procediments administratius sancionadors. AEPD, Defensa de la Competència, ACC, Serveis de Consum municipals, tant en la fase administrativa com en la fase contenciós administratiu.
 • Defensa de les entitats, les filials i dels seus empleats en causes criminals. Especialment en actuacions vinculades a l’activitat.

Així mateix, el nostre equip jurídic té una àmplia experiència en assessorament societari, especialment en situacions de conflicte:


 • Assessorament al soci o a l’òrgan d’administració en les juntes.
 • Litigis en defensa de la societat o dels interessos del soci.
 • Litigis responsabilitat administradors.
 • Causes criminals derivades de conflictes societaris.