Skip to main content

logo

GESTIÓ
HIPOTECÀRIA

TECNOTRAMIT és una de les empreses líders de gestió i formalització hipotecària a nivell nacional. Comptem amb una plantilla de més de 450 persones especialitzades en la formalització, assistència a signatura, gestió post-signatura i cancel·lació d’operacions hipotecàries tant per a particulars com per a promotors, disposant de 6 centres entre Madrid, Barcelona, Palma i Lisboa.


Oferim als nostres clients el més ampli catàleg de solucions a mesura que comprenen des de la preparació integral de tot l’expedient amb personal propi desplaçat als Centres de Formalització específics, fins a la realització remota de tasques parcials del procés.


Disposem de la possibilitat de preparar equips professionals integrals per a la completa gestió de la preparació d’operacions molt específiques (préstecs promotor, lísing immobiliaris, crèdits sindicats, etc.).


 • Realització de processos de scoring, d’acord amb les especificacions i/o aplicatius del client.
 • Gestió del flux de procés de formalització en els propis sistemes d’informació de l’entitat, de forma mecanitzada o manual segons els casos.
 • Comprovació registral prèvia, dels béns immobles realitzant el corresponent informe jurídic, sent proactius en la proposició de solucions jurídiques quan és necessari.
 • Control del procés de taxació immobiliària concertant dates de visita i solucionant incidències en la taxació.
 • Tancament numèric de l’operació amb els clients finals, informant detalladament dels costos de l’operació.
 • Confecció de minutes notarials d’acord amb el minutari de cada entitat, així com la realització de minutes específiques per a operacions especials, per a la seva posterior aprovació.
 • Concertació de l’acte material de la signatura amb els clients finals i altres persones interessades (venedors, API’s, Notaria).

Seleccionem amb la major atenció al nostre personal assistent a signatures i supervisem de forma continuada que els nostres clients rebin el servei i assessorament adequat.


El nostre personal assistent s’identifica amb la Notaria com apoderat del nostre client, supervisant abans de la signatura de l’operació la minuta notarial de la mateixa amb temps suficient per rectificar-la si cal.


Disposem de personal executiu de primer ordre per poder comparèixer en nom i representació dels nostres clients en operacions complexes, oferint-los la seguretat que la signatura es realitzarà segons les seves concretes instruccions i la tranquil·litat que les dificultats i els contratemps habituals en aquests casos seran solucionats amb eficàcia i professionalitat.


En el procés de signatura delegada podem actuar sota 2 diferents models operatius:

 • Acompanyant al personal de l’entitat financera, per donar suport logístic en el procés de la signatura.
 • Assistint directament com apoderats, amb poders condicionats per límits, per certificació complementària o mitjançant qualsevol altre sistema d’apoderament.

Una vegada signada l’operació, el nostre objectiu és obtenir la ràpida i correcta inscripció dels títols en el Registre corresponent. A més dels tradicionals processos de recollida de documents, liquidació tributària, reintegrament i retirada del Registre, tota la informació és accessible per part dels nostres clients a través d’eines web.


Aquesta informació pot ser ràpidament integrada a les seves aplicacions mitjançant el disseny i la implementació dels corresponents interfícies de comunicació, així com a través de la plataforma AEPROSER, de la qual formen part.

 • Assistència integral en la fase preparatòria de l’operació, facilitant provisions de fons prèvies, estudiant les diferents alternatives instrumentals disponibles per a l’operació i intervenint activament en la seva preparació quan així ho requereix el nostre client.
 • Control d’incidències durant la tramitació dels documents, especialment en els defectes d’inscripció.
 • Notificació continuada de l’estat del procés als agents implicats. Els nostres sistemes d’informació permeten saber en tot moment la fase i l’estat del procés per facilitar el seu control i supervisió.
 • Digitalització integral dels documents generats per al control en casos d’incidències futures i bolcat als sistemes dels nostres clients.
 • Auditoria de signatures en la qual podem comprovar de forma assistida l’adequació de l’operació signada a la minuta teòrica i a les condicions econòmiques previstes per a la mateixa.